Ի՞նչ է ՏՎԽ- ն

Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի գործառույթն է զրպարտությանը, վիրավորանքին, մասնավոր կյանքի պաշտպանությանը և տեղեկատվության ազատությանը վերաբերող դատական գործերի կապակցությամբ խորհրդատվական բնույթի մասնագիտական եզրակացություններով հանդես գալը, ինչպես նաև օրենսդիր և գործադիր իշխանություններին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, քաղաքացիներին համապատասխան հարցերի շուրջ անհրաժեշտ խորհրդատվությամբ ապահովելը:

102

Կարծիքներ

70

Սեփական նախաձեռնությամբ

32

Դիմումի հիման վրա

#ՏՎԽ կարծիքներ

Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդ

Skip to content