“Իրավունքի գերակայություն” իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից 2012 թվականի ապրիլին իրականացված այս մշտադիտարկումն ընդգրկում է զրպարտության և վիրավորանքի համար պատասխանատվության ապաքրեականացման պահից` 2010 մայիսից մինչ 2012թ. դեկտեմբեր Հայաստանի ընդհանուր իրավասության դատարաններում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանցզրպարտության և վիրավորանքի հիմքերով հայցերի հիման վրա հարուցված դատական գործերի և դատական ակտերի, ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 1087.1-րդ հոդվածի իրավակիրառական պրակտիկայիվերլուծությունը: Նշված ժամանակահատվածից առաջ և հետո կոնկրետ գործերով տեղի ունեցած զարգացումները հետազոտության մեջ արտահայտված չեն:

Skip to content