Ուսումնասիրելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ 40 երկրների ներպետական օրենսդրությամբ տրված զրպարտության և վիրավորանքի նորմերը մենք  եկանք հետևյալ եզրակացությանը. նշված երկրների ճնշող մեծամասնությունում զրպարտության (դեֆամացիա) նորմերը քրեական  են: Շատ երկներում անձի հեղինակությունը պաշտպանվում է և քրեական և քաղաքացիական նորմերով: Ընդ որում, մի շարք զարգացած ժողովրդավարական երկրներում կան առանձին նորմեր, որոնք պաշտպանում են պետական պաշտոնյաներին, պետական մարմիններին և քաղաքական գործիչներին:  

Skip to content